ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce elektrośmieci!

Czym jest Akcja „SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY”?

„Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i materiałów biurowych.

CO MOŻNA ODDAĆ:

Wszystko przez co przepływa prąd - dosłownie - WSZYSTKO! Dodatkowo baterie, tonery do drukarek, akumulatory.

MIEJSCE ZBIÓRKI:

Szkoła Podstawowa w Suchowoli
ul. Szkolna 1, 16 - 150 Suchowola

Duże rzeczy proszę zostawiać przy garażach. Małe mogą zostać przyniesione do szkoły.

TERMIN ZBIÓRKI:

16.10 - 30.10.2018r.

Dzięki tej akcji każda osoba może bezpłatnie oddać zużyty sprzęt, który zostanie zutylizowany zgodnie ze wszelkimi normami. Możliwe jest otrzymanie również karty odpadów. W razie chęci kontaktu, proszę kontaktować się pod numerem 85 7124 100 (w. 20) lub pod adresem lgsuchowola@gmail.com.

Przydatne linki