REKRUTACJA

Znajdą tu Państwo wszystkie informacje na temat rekrutacji do Przedszkola.

PRZEWIDYWANE TERMINY REKRUTACJI DO

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W SUCHOWOLI NA ROK 2021/2022

 TYLKO DO GRUPY 3-LATKÓW (ROK URODZ. 2018)

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Rodzaj czynności

PRZEWIDYWANE TERMINY

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 1 marca 2021 r.

Do 1 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 12 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacją listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

Do 15 kwietnia 2021 r.

Zakończenie procesu rekrutacji poprzez podpisanie przez rodzica/opiekuna dziecka umowy z Przedszkolem Samorządowym w Suchowoli (do pobrania w sekretariacie).

Od 15 sierpnia 2021 r.

Do 6 września 2021 r.

Przydatne linki