Gminny Konkurs Recytatorski ,,Patriotyzm w sercu dziecka”

Zapraszamy do zapoznania się z z Gminnym Konkursem Recytatorskim - ,,PATRIOTYZM W SERCU DZIECKA”.

Regulamin konkursu recytatorskiego

I.  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Suchowoli – nauczycielki języka polskiego

Patronat: GOKSiT w Suchowoli

II.  Cele konkursu:

 1. Pielęgnowanie postaw patriotycznych.
 2. Popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny.
 3. Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci.
 4. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.
 5. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.
 6. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów.

III.  Czas i miejsce konkursu:

20 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 - Kino ,,Kometa” w Suchowoli

IV.  Udział w konkursie:

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie  szkół podstawowych z gminy Suchowola
 2. Jury oceniać będzie uczniów w kategoriach wiekowych:
  • Klasy I - II
  • Klasy III - IV
  • Klasy V - VII
  • Klasy VII
 3. Szkołę może reprezentować po 2 przedstawicieli z klasy.

V.  Kryteria oceny:

 1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
 2. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru,
  • kultura słowa,
  • interpretacja utworu,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Uczeń przygotowuje jeden wiersz o tematyce patriotycznej - nie dłuższy niż 5 minut.

Zgłoszenia należy wysłać do 30 03.2018 r. pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Suchowoli lub e-mailem na adres:  bs383@wp.pl

Szczegółowych informacji udziela Bożena Staranowicz - tel. 507-410-260.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy a laureaci nagrody.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

 

Przydatne linki