Świetlica

Informacje na temat szkolnej świetlicy

Nasza świetlica to miejsce, w którym dzieci spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze.
Zajęcia w świetlicy odbywają się od godz. 6.45 – 7.45 oraz 11.30 – 15.30.
Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom oczekującym na autobusy szkolne oraz dzieciom rodziców pracujących zawodowo, a także:

- propagowanie wartości zgodnych z misją szkoły – tolerancja, prawda, odpowiedzialność, uczciwość

- zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji

- wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej

- wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami

- organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej

- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

- rozpoznanie i zapewnienie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem

 

Dzieci rozwijają zainteresowania uczestnicząc w: zajęciach plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie), zajęcia integracyjne, grach i zabawach świetlicowych (gry planszowe, układanie puzzli, kalambury, gry umysłowe), zajęcia umuzykalniające, zajęcia czytelnicze, zajęcia sportowe (na sali gimnastycznej oraz świeżym powietrzu).


Wychowawca świetlicy: mgr Katarzyna Grajewska

                                      mgr Alicja Krutul

                                      mgr Maria Pikus

                                      mgr Stanisław Pikus

                                      mgr Anna Pośpiech

 

Przydatne linki