PORZĄDKOWANIE GROBÓW

Przed 1 XI uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchowoli, członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu uporządkowali opuszczone groby na cmentarzu w Karpowiczach.

Wykonali i złożyli wiązanki oraz zapalili znicze na grobach żołnierzy w Rutkowszyźnie i na grobie powstańców 1863r. w Jatwiezi Dużej.

Wiązanki i symboliczne znicze zanieśli również pod pomnik katyński w parku miejskim w Suchowoli.

Uczniowioe klas VIII uporządkowali również teren wokół pomnika pomordowanych działaczy POW oraz złożyli wiązankę i zapalili znicze

Przydatne linki