BEZPIECZENSTWO

W związku z realizacją działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w naszej placówce, jak również w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, oddajemy do Państwa „anonimową skrzynkę na sygnały”.

Wiadomości każdego typu proszę wysyłać na adres mailowy: bezpieczenstwo@suchowola.net

LISTA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZCUJĄCYCH W ZESPOLE PLACÓWEK OSWIATOWYCH W SUCHOWOLI

 1. Alarm Ewakuacyjny
 2. Procedura „Aktywny Strzelec”
 3. Procedura „Bomba w szkole”
 4. Procedura „Atak chemiczny/biologiczny”
 5. Procedura monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny w szkole
 6. Regulamin dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli
 7. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
 8. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policja w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością oraz demoralizacja.
 9. Regulamin wycieczek szkolnych
 10. Rejestr wyjść.
 11. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 12. Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci z Przedszkola Samorządowego w Suchowoli.
 13. Regulamin wycieczek i spacerów dzieci z Przedszkola Samorządowego w Suchowoli
 14. Procedura organizowania wyjść i pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Suchowoli.
 15. Regulamin Placu Zabaw.

Przydatne linki