WYWIADÓWKA OGÓLNOSZKOLNA

Spotkanie z rodzicami klas I-VIII za nami. Przedstawiamy relację z zebrania.

19 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Suchowoli odbyła się wywiadówka ogólnoszkolna. Rodzice klas I – VIII zostali przywitani przez panią dyrektor Małgorzatę Wasiluk, która następnie przedstawiła zebranym gościom:

  • wyniki i wnioski z egzaminu 8-klasisty za rok szk. 2018/2019 oraz metody i formy pracy z uczniami kl. VIII w bieżącym roku szkolnym,
  • sukcesy naszych uczniów we współzawodnictwie sportowym i szachowym na arenie powiatu, województwa i kraju oraz osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych (kuratoryjnych),
  • działania szkolnego wolontariatu i prowadzone w szkole akcje charytatywne

Dodatkowo p. dyrektor uwrażliwiała rodziców na pojawiające się w bieżącym roku szkolnym problemy edukacyjne i wychowawcze dzieci i młodzieży.

Dopełnieniem spotkania z rodzicami była prelekcja specjalisty – terapeuty uzależnień p. Agaty Niemczynowicz  nt. „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”.

Na koniec rodzice udali się do sal na spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim obecnym Rodzicom, dziękujemy za przybycie i poświęcony czas!

Przydatne linki