WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GIS, MZ, MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych.

W związku ze stopniowym uruchamianiem pracy przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwością przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, wytyczne przeciwepidemiczne mają zapewnić uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Wytyczne znajdują się w załącznikach.

Przydatne linki