WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej jako placówka nieferyjna pracuje przez cały okres ferii zimowych. Pozostaje otwarta dla klientów w stałych godzinach urzędowania.

Zgłoszenia można składać telefonicznie (85 7121346) , listownie bądź mailowo (adres mailowy:pppdabrowabial@wp.pl).  
Dostępne są wszystkie dotychczasowe formy wsparcia: diagnozy, terapie, neuroterapie, zajęcia indywidualne, realizujemy porady i konsultacje oraz mediacje i
interwencje kryzysowe.
Obecnie podczas pandemii oferujemy również zdalną pomoc psychologiczno-
pedagogiczną.

ZAPRASZAMY

Z uwagi na brak infolinii w poradni, pomoc poza godzinami urzędowania poradni
można uzyskać pod bezpłatnym całodobowym numerem telefonu. Zachęcamy do korzystania
z numeru rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:
800 080 222.
Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom.
oraz Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania
Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, którzy udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży
zmagających się z kryzysem psychicznym, dziecko może uzyskać natychmiastowe wsparcie,
podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad
rozwiązaniem swoich problemów.


Iwona Iwańczuk
dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Dąbrowie Białostockiej

Przydatne linki