SYMBOLICZNE ZNICZE

Dzieci z klas Oa i Ob zapaliły znicze przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki i przy pomniku Jana Pawła II oraz na symbolicznych grobach ks. Jerzego i ks. Suchowolca.

Pamiętajmy o zmarłych.

Przydatne linki