SUKCES UCZENNIC KLASY 7B NA SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM

II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Uczniowie z naszej szkoły brali udział w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym organizowanym przez KRUS, nad którym Patronat Honorowy sprawował Minister Edukacji i Nauki.
Adresowany był do dzieci w wieku od 11 do 14 lat.
Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego.
W konkursie uczestniczyło aż 925 dzieci z całego kraju.
Powołana przez Prezesa KRUS Komisja Konkursowa oceniła rymowanki spełniające wymogi formalne według regulaminowych kryteriów, przyznając im punkty: za zgodność z ideą i tematyką konkursu, za oryginalność i pomysłowość przekazania treści oraz
walory językowe.
Wśród najlepszych 10 osób w kraju znalazła się:
WERONIKA MASŁOWSKA - KL. 7B - LAUREAT KONKURSU
W gronie nagrodzonych jest też :
JULIANNA ZIMNOCH - KL. 7B - WYRÓŻNIENIE
Pozostałym uczniom dziękujemy za udział w
konkursie:
Justynie Sakowicz - kl. 7b
Monice Marchel - kl. 6 c
Julii Turkowskiej - kl.6 c
Edycie Kukuć - kl. 6 c
Serdecznie wszystkim dziękujemy i raz jeszcze gratulujemy.
Opiekun konkursu - Bożena Staranowicz

 

Przydatne linki