PROGRAM STYPENDIALNY "ŻAK"

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego "ŻAK".

Wniosek, regulamin oraz uchwała zmiany regulaminu znajdują się w załącznikach.

Przydatne linki