POWRÓT DO SZKOŁY!

Od 4 maja br. uczniowie będą wracać stopniowo do szkół. Nauka w trybie stacjonarnym zostanie przywrócona najpierw dla najmłodszych uczniów, potem obejmie również kolejne etapy edukacyjne.

  • Od 4 maja br. wszyscy uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej wrócą do nauki w trybie stacjonarnym.
  • Od 15 maja br. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zaczną naukę w trybie hybrydowym.
  • Od 29 maja br. wszyscy uczniowie będą się uczyć w trybie stacjonarnym.

Przydatne linki