PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Nasza placówka bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała".

Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci i młodzieży.

Przydatne linki