OTWARCIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Treść w rozporządzenia po otwarciu strony.

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli w porozumieniu z Organem Prowadzącym, od dnia 6 maja 2020 r.

otwiera 

Przedszkole Samorządowe oraz oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej 

  1. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w kraju organ prowadzący ogranicza liczbę dzieci do maksymalnie 10 w każdej grupie.
  2. W pierwszej kolejności z placówki będą korzystały dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.
  3. Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom  i pracownikom placówki bezpiecznych warunków, zatem  zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami choroby. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik przebywa na kwarantannie.
  4. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki dziecku przez placówkę, powinni o tym fakcie wcześniej powiadomić dyrektora ZPO (tel. 85 7 124 100) do 5 maja do godz. 13.00.
  5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem w placówce oraz inne ustalenia dotyczące pobytu dziecka, określi dyrektor ZPO w porozumieniu z organem prowadzącym.

Przydatne linki