NIE TYLKO NAUKA ZDALNA

Nasza szkoła idąc za potrzebami uczniów i rodziców również w czasie nauczania zdalnego organizuje różnorodne zajęcia.

Organizujemy raz w tygodniu konsultacje stacjonarne dla ósmoklasistów. Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjne oraz wczesnego wspomagania. Systematycznie odbywają się zajęcia sportowe, taneczne, wyjazdy na basen w ramach projektu "Umiem pływać" oraz zawody sportowe. Wszystko to z zachowaniem zaleceń GIS i MEN. Aktywnie i kreatywnie działa świetlica, biblioteka, wolontariat i Samorząd Uczniowski w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Szkoła prowadzi działania rozwijające zainteresowania uczniów poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach, akcjach i kampaniach. Nasze działania można zaobserwować na Facebooku naszej szkoły i stronie internetowej.

Przydatne linki