NAUCZANIE HYBRYDOWE

Od najbliższego poniedziałku 26 kwietnia uczniowie klas I-III naszej szkoły rozpoczną naukę w formie hybrydowej (tj. zasada, że na lekcjach w szkole przebywa maksymalnie 50% uczniów klas I-III, a co najmniej 50% uczy się zdalnie).

Harmonogram zajęć w formie hybrydowej dla klas I - III zostanie przekazany rodzicom uczniów przez wychowawców klas.
Dla uczniów klas I - III, którzy w danym dniu będą uczyć się stacjonarnie w szkole, zostanie zapewniony transport do i ze szkoły oraz zostanie zapewniona opieka świetlicowa.
Natomiast starsze klasy IV - VIII będą nadal pracowały w trybie zdalnym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przydatne linki