MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI "BEZPIECZNI NA WSI"

Uczniowie z naszej szkoły brali udział w powiatowym (międzyszkolnym) konkursie literackim ,,Bezpieczni na wsi” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Dolistowie oraz Państwową Inspekcję Pracy w Białymstoku.

W sumie uczestniczyło 30 uczniów ze szkół powiatu monieckiego.
Celem konkursu było promowanie bezpiecznego stylu życia, rozwijanie świadomości wśród dzieci odnośnie zagrożeń , na jakie są narażone w gospodarstwie rolnym oraz doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.
LAUREATAMI zostali:
1. Damian Misiewicz – klasa 4a (za wiersz ,, Niebezpieczeństwa, na które narażone są dzieci podczas pomocy rodzicom w gospodarstwie rolnym”)
2. Weronika Masłowska – klasa 7b (za opowiadanie ,,Kto zdrowia nie szanuje, ten na starość żałuje”)
WYRÓŻNIENIA otrzymali:
1. Karolina Wąsewicz- klasa 7b (za wiersz ,,Bezpieczni na wsi”)
2. Wiktoria Podurgiel- klasa 7b (za wiersz ,,Bądź bezpieczny na wsi”)
3. Monika Marchel – klasa 6c (za wiersz ,, Zasady w gospodarstwie”)
UDZIAŁ w konkursie:
1. Amelia Wysocka – klasa 6a
2. Kacper Gryszkiewicz- klasa 6a
3. Zofia Andraka – klasa 6a
4. Milena Konopka – klasa 6a
Laureatom i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Zachęcamy do brania udziału w konkursach. Uczniowie, którzy skorzystali z tego, pokazują , że nawet w trudnym czasie pandemii można rozwijać swoje zdolności. Pamiętajcie: ,,Dla chcącego, nic trudnego”.
Opiekunowie konkursu
Nauczycielki języka polskiego:
Bożena Staranowicz i Anna Rutkowska

Przydatne linki