GODZINY WYCHOWAWCZE ZE ŚWIATEM

W bieżącym roku szkolnym bierzemy udział w akcji Polskiej Akcji Humanitarnej "Godziny wychowawcze ze światem".

Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności. 

Przykładowe tematy poruszane w programie to: odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, reagowanie na kryzysy humanitarne, przykłady globalnych powiązań, różne perspektywy patrzenia na świat. 

Przydatne linki