DRODZY UCZNIOWIE!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez ustalone z wychowawcami/nauczycielami formy komunikacji zdalnej i inne platformy edukacyjne, np. eduelo, googleclass, epodręczniki.pl, itp.

 

Każdy z was musi brać udział w lekcjach prowadzonych zdalnie. Wasza aktywność i zaangażowanie w poszczególnych dniach w lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności na zajęciach.  Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są drogą elektroniczną   podlegają ocenianiu.

 

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją/rodzica skrzynkę  będą przychodziły komunikaty od wychowawcy/nauczyciela. Proszę o dokładne ich przeczytanie! Proszę o śledzenie stron: www.suchowola.net oraz FB  SP Suchowola oraz e-dziennika szkoły.

 

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym.

Dane do kontakt z pedagogiem:

tel. 85 7124 100 

e-mail: jagniesia@gazeta.pl

 

Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z naszym informatykiem. Godziny indywidualnych zajęć z informatykiem to: 9.00-12.00

 

Kontakt z informatykiem:

tel. 85 7124 100 

e-mail: lgsuchowola@gmail.com

 

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne. 

Kontakt z dyrektorem szkoły, Małgorzatą Wasiluk tel. 85 7124 100

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie został przekazany Ci przez wychowawcę .

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.   

Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

 

Życzę spokoju i sukcesów w e-nauce!

Dyrektor szkoły

 

 

Przydatne linki