CYBERPRZEMOC A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

We wtorek (05.11.2019r.) uczniowie klasy VII A  i VIII B uczestniczyli w warsztatach edukacyjno - profilaktycznych  „Cyberprzemoc  a odpowiedzialność prawna”, prowadzonych przez specjalistę – terapeutę uzależnień p. Agatę Niemczynowicz. Warsztaty były odpowiedzią na potrzeby i aktualne problemy młodzieży. Dzięki zajęciom uczniowie zdobyli wiedzę nt. samego zjawiska cyberprzemocy, jak również nt. konsekwencji stosowania cyberprzemocy wobec innych osób. Był to czas na naukę świadomego, bezpiecznego i kulturalnego „bycia” w Sieci, ale też czas na refleksję nad własną postawą i zachowaniem wobec innych użytkowników min. portali społecznościowych, komunikatorów, itp.

Tego dnia także rodzice uczniów klas VII-VIII wzięli udział w takich warsztatach, które przedstawiły im problem i konsekwencje cyberprzemocy w środowisku dzieci i młodzieży, jednocześnie uwrażliwiły na konieczność  obserwacji działań swojego dziecka w Sieci.

Przydatne linki