BEZPIECZNIE NA WSI: NIE RYZYKUJESZ, GDY ZWIERZĘTA ZNASZ I SZANUJESZ

Uczniowie klas 1-3 naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci.

Konkurs odbywał się w ubiegłym roku szkolnym. Miał on na celu zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali upominki oraz dyplomy. Gratulujemy!

Przydatne linki