Apel szkolny

W piątek 20.09.2019r. uczniowie klas V- VIII naszej szkoły uczestniczyli w apelu szkolnym poświęconym przypomnieniu całej społeczności uczniowskiej Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, procedur i regulaminów obowiązujących w Szkole Podstawowej  im. St. Staszica w Suchowoli. Działanie to miało na celu zmotywowanie wszystkich uczniów do zgodnej współpracy, wzajemnego szacunku i kultury zachowania, aby nowy rok szkolny upłynął nam w przyjaznej atmosferze.

Głównym punktem spotkania było też wyróżnienie i docenienie tych uczniów naszej szkoły, którzy dzięki swojej systematycznej i sumiennej pracy, dzięki determinacji i wysiłkowi fizycznemu osiągnęli znaczące sukcesy w sporcie. We współzawodnictwie sportowym szkół województwa podlaskiego za rok szkolny 2018/2019 uplasowali się na II miejscu.

Szczególne gratulacje i słowa uznania należą się również nauczycielom wychowania fizycznego: p. Jolancie Bernatowicz i p. Annie Pośpiech.

Dziękujemy i gratulujemy!!!

Życzymy dalszych sukcesów!

Przydatne linki