„Ratujemy i Uczymy Ratować” w klasach I-III

Nasza szkoła korzysta z Ogólnopolskiego Programu, którego organizatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Strażacy z OSP w Suchowoli już po raz drugi spotkali się z dziećmi i uczyli, jak udzielać pierwszej pomocy.

Program „Ratujemy i Uczymy Ratować” polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie. Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc ma stawać się dla nich czymś naturalnym. W czasie dwóch odbytych spotkańzrealizowana została następująca tematyka: zachowanie własnego bezpieczeństwa, sprawdzenie przytomności i wzywanie pomocy. Wszyscy uczniowie praktycznie ćwiczyli też postępowanie z osobą nieprzytomną. Podczas zajęć było widać duże zaangażowanie uczniów, co spotkało się z uznaniem strażaków. Przed nami jeszcze trzy spotkania.

Przydatne linki