"MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI"

18. grudnia był prezentowany w naszej szkole program "Między nami kobietkami" adresowany do dziewcząt klas VI, jako pomoc dydaktyczna w realizacji celów ścieżki edukacyjnej "Wychowanie do życia w rodzinie". Celem programu jest przygotowanie dziewcząt do dorosłego życia, uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania, jak również wyrobienie właściwych nawyków higienicznych.

Przydatne linki